Στην Ινδουιστική παράδοση, η θεωρία των Ενεργειακών Κέντρων έχει να κάνει με Κέντρα όπου η ενέργεια συσσωρεύεται και ελέγχει το κάθε κομμάτι της ύπαρξής μας, κρατώντας το σε αρμονική κίνηση και διοχετεύοντας τις ποιότητες του, το καθένα ξεχωριστά, σε κάθε αντίστοιχο κομμάτι της δραστηριότητας του ανθρώπου.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

Το έβδομο και τελευταίο Ενεργειακό Κέντρο είναι το Κέντρο Κεφαλής, το οποίο εντοπίζεται στην κορυφή του κεφαλιού. Διαμέσου του Κέντρου της Κεφαλής, έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Ανώτερο Εαυτό μας, καθώς και με το Σύμπαν και την κοσμική του ενέργεια. Ελέγχει την ανάπτυξή μας προς τα ανώτερα πεδία της ύπαρξής μας, καθώς και την ανάπτυξη οράματος ζωής και αίσθησης ενότητας με το Όλον, μέσα από τη ροή του Φωτός.

 

Το χρώμα που συνδέεται με τη δόνηση του Κέντρου της Κεφαλής είναι το Λευκό. Ορυκτά που συμβαδίζουν εξαιρετικά με την ενέργειά του είναι ο Σελεστίτης, ο Κρύσταλλος Χαλαζίας και το Διαμάντι.

 

Αιθέρια έλαια που υποστηρίζουν την αρμονική του λειτουργία είναι το Λιβάνι, ο Λωτός, Υάκινθος, ο Κρίνος και το Μύρο.