Τι σημαίνει λάθος και τι σωστό

Τι σημαίνει άσπρο και μαύρο

Τι σημαίνει θέλω αλλά δεν μπορώ

Τι σημαίνει αγαπώ αλλά δεν μοιράζομαι

Τι σημαίνει  φυσιολογικό και τι αφύσικο

Τι σημαίνει κανονική ζωή;

Ο καθένας έχει μια ζωή , έτσι όπως έχει επιλέξει να την ζει

Τι σημαίνει κανονική, φυσιολογική  ζωή…

Η ζωή είναι μία, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς

Χωρίς χαρακτηρισμούς… μόνη της

Απλή και τόσο γεμάτη.

Ή την ζεις ή την αφηγείσαι

Εσύ επιλέγεις, εσύ ζεις…

Τι σημαίνει λοιπόν “κανονική ζωή”;