Λένε πως όταν πέφτει ένα αστέρι κάποιος άγγελος θυσιάζεται για να πραγματοποιήσει μια δικιά σου ευχή.  Περπατάω μέσα σε αυτή την έρημη πόλη που ασφυκτιά  από κόσμο κοιτάζω τον ουρανό και αυθόρμητα κάνω την δική μου ευχή. Και ας μην πιστεύω σε αστέρια, παραμύθια και ευχές…

Αυθόρμητα λέω το ονομά σου .

Πρώτη φορά με άκουσα να το προφέρω έτσι … με τόση αγάπη που δεν ήξερα ότι είχα μέσα μου για εσένα.

Δεν πραγματοποιούν τα αστέρια τις ευχές μας , αλλά οι άνθρωποι…

Η ευχή μου μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ποτέ …

Όμω ς για εμένα έγινες το αυθόρμητο όνομα που βγαίνει από το στόμα μου…

Έρχομαι μπροστά σου χωρίς φόβο και σου καταθέτω την ευχή μου…

Αυτή είναι η αλήθεια μου , η δική μου αλήθεια…

Η ευχή μου…

Εσύ…