Σήμερα ο αέρας στέρεψε, ξεθύμανε. Τα σύννεφα χάθηκαν αλάργα και το φως με μια εξαιρετική γλύκα τρυπάει τα σωθικά μου. Όλα ταιριάζουν σε μια ευχάριστη ημέρα. Μοιραία θα αποποιηθώ τον ρόλο μου ως διαμεσολαβητή εσωτερικών εντάσεων και θα επικεντρωθώ σε μουσική «αναγεννησιακή».

Υπάρχουν εξηγήσεις για τα δεινά που μας συμβαίνουν, αλλά και για τα ευχάριστα που κομπορρημονούμε σε κάθε στάση μας προς επίρρωση της άγνοιας μας. Πληροφορίες που κατακλύζουν το σύμπαν απλώνονται σαν τοίχος και σαρώνουν τα πάντα. Ο λόγος ακυρώνεται και αναπόφευκτα επικρατεί ο τρόμος.

Καμία επιστήμη, καμία τέχνη δεν υπηρετεί τον άνθρωπο εάν δεν σχετίζεται με μια αμερόληπτη προσέγγιση της φιλοσοφίας. Ο θάνατος είναι ζωή και θα πρέπει σαν τέτοιος να μελετάτε.  Οι φοβίες περί θανάτου ανάγονται στην τέχνη της εξουσίας για εξουσία.

Συνεπώς τα δεινά μας που μας βρίσκουν δεν είναι έξω από εμάς. Αντιθέτως, είναι όλες εκείνες οι ενέργειες μας, που είναι ορφανές από φιλοσοφία και που αναπόφευκτα, έλλειψη οράματος, μας οδηγούν στο σκοτάδι και τελικά στην υποδούλωση μας.

Η ευτυχία δεν απαντάτε στον καθημερινό λόγο, αλλά ούτε και στις πράξεις. Είναι η αποκάλυψη μια μακράς πορείας συνυφασμένης με την φιλοσοφία και την λατρεία του θανάτου, όχι σαν σπονδή, αλλά σαν ώθηση για σκέψη και δημιουργία.

Τέλος, όσοι μιλούν και διαβάζουν την Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί γιατί φέρουν τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, αλλά και έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Η σημερινή κατάσταση του Έλληνα είναι αποτέλεσμα της μη συνειδητοποίησης των παραπάνω. Όσο θα αρνούμαστε την επαφή με τον κόσμο που έχουμε μέσα μας, αναπόφευκτα, θα βιώνουμε τα χειρότερα.